Fobia społeczna – 10 mniej znanych faktów

 

Czlowiek zawstydzony przez wytykanie palcami

 

1. Dotychczas nie udało się potwierdzić ani obalić hipotezy mówiącej o genetycznym podłożu fobii społecznej.
2. Panujące w domu przywiązanie do form i reguł w kontaktach międzyludzkich, lękowa postawa rodziców i ich krytyczne nastawienie, przyczyniają się do rozwoju fobii społecznej u dzieci.
3. Kofeina i wysokie stężenie dwutlenku węgla znacznie wzmagają lęk u osób ze zdiagnozowaną fobią społeczną – podobnie jak u osób z agorafobią i zespołem lęku napadowego.
4. Osoby doświadczające fobii społecznej często są nadmiernie skoncentrowane na zewnętrznych przejawach lęku – takich jak drżenie rąk albo czerwienienie się. Uważają, że objawy te są bardzo widoczne dla innych i negatywnie interpretowane.
5. Typowy sposób myślenia w fobii społecznej, to przewidywanie najgorszego scenariusza i pomijanie pozytywnych aspektów sytuacji.
6. Osoby cierpiące na to zaburzenie mogą obawiać się nie tylko publicznych wystąpień i kontaktów twarzą w twarz, ale także rozmów telefonicznych.
7. Choć chorzy nie chcą zwracać na siebie uwagi obcych osób, potrzebują dużego zainteresowania ze strony bliskich.
8. Fobia społeczna jest czymś innym niż nieśmiałość: znaczna część ludzi, opisujących siebie jako nieśmiałych, nie odczuwa lęku w sytuacjach społecznych.
9. Osoby cierpiące na fobię społeczną mogą wykazać się wielką odwagą, jeśli nie muszą bezpośrednio konfrontować się z ludźmi.
10. W kulturze azjatyckiej fobia społeczna jest diagnozowana bardzo rzadko, ponieważ wiele z jej objawów uważa się za wyraz szacunku wobec autorytetów.
<br\>Małgorzata Libman-Sokołowska

Piśmiennictwo:
Heiser NA, Turner SM, Beidel DC, Roberson-Nay R. Differentiating social phobia from shyness. Journal of Anxiety Disorders 2009; 23: 469 – 476.
Potoczek A. Fobia społeczna – zarys koncepcji zaburzenia. Psychiatria Polska 2005; 4: 629 – 639.
Potoczek A. W poszukiwaniu języka doskonałego. Uwagi o fobii społecznej. Psychoterapia 2005; 1: 39 – 46.