Co wskazuje na psychogenne podłoże dolegliwości?

Chroniczny ból, problemy żołądkowo-jelitowe, sercowe, niedowład ręki? – to oczywiste, że w pierwszej kolejności szukamy przyczyny w ciele. Kiedy warto rozważyć również konsultację psychiatryczną?
1. Kolejne badania nie pozwalają określić organicznej przyczyny problemu.
2. Obraz dolegliwości zmienia się w czasie; pochodzą one z różnych narządów i układów.
3. Objawy nieco się różnią od typowych dla choroby, którą pacjent podejrzewa.
4. Problemy zdrowotne pojawiają się tuż po traumatycznym wydarzeniu lub towarzyszą pogorszeniu relacji z bliskimi.
5. Postawa chorego wobec dolegliwości wydaje się nieadekwatna: najczęściej jest całkowicie pochłonięty objawami i wyczulony na wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ciała.
6. Chory ma tendencję do zaprzeczania życiowym trudnościom. Nie potrafi mówić o przeżywanym smutku lub lęku.
7. Pacjent na kryzysy życiowe reaguje „ucieczką” w jakąś aktywność, na przykład całkowicie poświęca się pracy.

Nawet, jeśli wszystkie wymienione kryteria są spełnione, nie można stanowczo stwierdzić, że u podłoża choroby leżą problemy emocjonalne. Czasem jednak, kierując się powyższymi wskazówkami, warto uwzględnić wizytę u psychiatry. Zwykle to ostatni z branych pod uwagę specjalistów. Tymczasem jego diagnoza często okazuje się trafna i daje szansę na skuteczne leczenie.