Konsultacje lekarskie

W ośrodku zatrudnieni są specjaliści psychiatrzy wywodzący się z ośrodków akademickich i placówek naukowo- badawczych (między innymi z Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Wojskowego Instytutu Medycznego). Konsultacja lekarska trwa 45-60 minut