Psychiatrzy

Iwona Grobel

igrobel  Lekarz, specjalista psychiatra

Dyplom lekarza uzyskała w 1993 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęła w Centrum Odwykowym w Warszawie, zdobywając doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, leków, gier hazardowych i ich rodzinami. Praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej doskonaliła w Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. W latach 1996–2002, jako asystentka w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, pracę naukowo-dydaktyczną łączyła z pracą lekarza w oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego. W roku 1998 uzyskała I-szy, a w roku 2001 II-gi stopień specjalizacji z psychiatrii dorosłych. Nadal współpracuje z I Kliniką Psychiatryczną Akademii Medycznej w Warszawie prowadząc wybrane zajęcia ze studentami. Jest konsultującym psychiatrą w warszawskiej Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Fundacji La Strada. Jej główne zainteresowania zawodowe to szeroko pojęte zaburzenia z kręgu depresyjnych i lękowych, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia odżywiania się i psychologiczne aspekty otyłości, uzależnienia, współuzależnienie. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii związana od początku jego istnienia. Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

dr n. med. Piotr Jahołkowski

dr n. med. Piotr Jahołkowski

Beata Józefacka

Lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka I Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie. Od 10 lat związana zawodowo ze Szpitalem Psychiatrycznym przy ul.Nowowiejskiej 27 w Warszawie. Od 2010 roku pełni obowiązki ordynatora Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego przy ulicy Dolnej 42 w Warszawie.

Magdalena Konieczna

Magdalena Konieczna
Lekarz specjalista psychiatra

 

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii osób dorosłych odbywała w Szpitalu Nowowiejskim w oddziałach psychiatrycznych całodobowych, dziennych, psychoterapeutycznych oraz oddziałach leczenia uzależnień. Regularnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu farmakoterapii i psychoterapii.

 

W leczeniu stara się łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. Zwraca uwagę na kontekst ogólnomedyczny, rodzinny i społeczny. W swojej praktyce zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych.

Ewa Zofia Kowalczyk-Kozicka

kowalczyk-kozicka  Lekarz, specjalista psychiatra

Dyplom lekarza uzyskała w 1993r. na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 1997r. uzyskała I-szy, a w 2003 r. II-gi stopień specjalizacji z psychiatrii. Pracuje w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnienia od alkoholu, współpracuje z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Warszawie i ośrodkiem opiekuńczym dla osób upośledzonych umysłowo w Pruszkowie. Jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" w Warszawie. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii związana od 2008 r.

Alicja Multarzyńska

multarzynska
Lekarz, specjalista psychiatra

Pracuje w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii związana od początku jego istnienia.

Jadwiga Reszczyńska

jreszczynska   Lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1963. Posiada II-gi stopień specjalizacji z psychiatrii. Pracowała w takich ośrodkach jak Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warszawie, Poradnia Zdrowia Psychicznego Mokotów, była kierownikiem Poradni Odwykowej Warszawa Praga Północ, a od 1982 r. pracowała w Szpitalu Nowowiejskim, pełniąc od 1985 r. stanowisko ordynatora oddziału. Jako lekarz psychiatra konsultowała szpitale ogólne – Szpital Czerniakowski, Centralny Szpital Kliniczny, a od 2000 r. konsultuje Centrum Onkologii. Prowadziła ćwiczenia dla studentów z zakresu psychiatrii, wykładała w szkole pielęgniarskiej i na kursach dla pracowników socjalnych. Jako kierownik specjalizacji wychowała pięcioro psychiatrów. Jest biegłym psychiatrą Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii współpracuje od 2003 r.

Konrad Rokita

 

Konrad Rokita, specjalista psychiatra

 

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Kształcenie specjalistyczne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim. Odbył liczne staże w jednostkach psychiatrycznych i ośrodkach interdyscyplinarnych. Przez dwa lata szkolił się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Przez siedem lat pracował również jako asystent w Poradni Zaburzeń Pamięci Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Od kilku lat pełni obowiązki Ordynatora Oddziału XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego. W 2015 wszczął przewód doktorski w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące leczenia zaburzeń psychicznych. Jest doświadczonym lekarzem psychiatrą, diagnostą. Przywiązuję wagę do całościowego podejścia do pacjenta. Jest zwolennikiem włączenia pacjenta jako podmiotu w proces leczenia.

dr n. med. Radosław Tworus

rtworus  Lekarz, specjalista psychiatra

Pracuje w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii związany od początku jego istnienia.

dr n. med. Ewa Walacik-Ufnal

 

Dr n. med. Ewa Walacik-Ufnal

- Lekarz, specjalista psychiatra
- Lekarz medycyny snu
- Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychiatry, posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Nowowiejski w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytanii).

 

Kształcenie specjalistyczne odbywała w Szpitalu Nowowiejskim i w 2006 r. uzyskała tytuł specjalisty psychiatry.

 

Od 2001 r. pracuje w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2005 r. ukończyła kurs medycyny snu uzyskując Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Zajmuje się leczeniem pacjentów z zaburzeniami snu tj. bezsennością, nadmierną sennością, parasomniami i in.

 

Od wielu lat współpracuje z Kliniką Psychiatryczną WUM. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Prowadzi zajęcia ze studentami medycyny dotyczące zaburzeń snu.

 

Ukończyła 4-letnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej i w 2013 r. uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nr 306. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń psychicznych i zaburzeń snu osób dorosłych oraz terapię grupową bezsenności.

dr n. med. Dariusz Wasilewski (dyrektor medyczny)

dariuszwasilewski3  specjalista w dziedzinie psychiatrii, doktor nauk medycznych,

dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie, stały współpracownik Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz Międzynarodowego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholem.
Dwukrotny zdobywca nagrody rektora Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe.
Przewodniczący Zespołu ds. Walki z Depresją przy Ministrze Zdrowia. Współorganizator ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Depresja jest chorobą. Lecz depresję” w latach 2001-2002 oraz Dnia Walki z Depresją od 2003. Konsultant Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji”. Autor cyklicznego programu telewizyjnego „Psychiatria bez lęku” w latach 2000-2004. Konsultant serialu telewizyjnego „Na dobre i na złe”.
Organizator kursów specjalistycznych dla lekarzy. Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. W 2013 roku otrzymał od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego order: „Zasłużonemu”

Joanna Wojewódzka-Cesarz

jwojewodzka    Lekarz, specjalista psychiatra

W 1998 r. uzyskała I-szy, a w 2004 r. II-gi stopień specjalizacji z psychiatrii. Obecnie pracuje jako zastępca ordynatora oddziału psychosomatycznego Szpitala Wolskiego oraz jako pracownik naukowo-dydaktyczny II Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej główne zainteresowania zawodowe dotyczą zaburzeń psychotycznych i zaburzeń depresyjno-lękowych o różnej etiologii. Zajmuje się także terapią zaburzeń psychicznych dotykających osób z chorobą nowotworową w oparciu o elementy RTZ (racjonalnej terapii zachowania) oraz terapią osób współuzależnionych i DDA.