Psychoterapeuci

Małgorzata Barszcz

Wkrótce

Marek Gajewski

mgajewski   mgr socjologii, psychoterapeuta

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (certyfikat specjalizacyjny: Problemy terapii i rozwiązywania konfliktów) i trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji. Odbył staże w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Medycznej w Warszawie.
Od wielu lat w zawodzie psychoterapeuty, w tym kilkanaście lat pod cotygodniową superwizją. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii współpracuje od 2006 roku.
Prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną dorosłych w konwencji psychodynamicznej.
Pomaga ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, jak utrata kogoś bliskiego, nagła choroba, a także tym, którzy przeżywają trudności w rozpoczęciu samodzielnego życia, problemy w pracy czy w relacjach z rodzicami lub partnerami, czują się zagubieni, cierpią z powodu depresji lub lęków. Ma również duże doświadczenie w pracy z osobami z problemem alkoholowym i członkami ich rodzin.

Magdalena Gąssowska-Szmidt

mgassowska   psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiada ceryfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej.

Ewelina Grad

Ewelina Grad  psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo –behawioralny. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii schematu, akredytowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Ośrodku Profilaktyki
i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Lublinie .

Zajmuje się pracą z osobami z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości.

Klaudia Kadłubowska

k_kadlubowska   Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do Certyfikatu Analityka Grupowego w Instytucie Analizy Grupowej
RASZTÓW. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP.
Specjalizuje się w krótko- i długoterminowej terapii psychodynamicznej osób dorosłych i młodzieży – zaburzenia nerwicowe; problemy adaptacyjne, stany depresyjne, lękowe, impulsywność oraz osobowość typu borderline.
Prowadzi także:
- terapię osób po wydarzeniach traumatycznych związanych z doświadczeniem przemocy
- terapię osób mających trudności z kontrolowaniem agresji,
- konsultacje w zakresie interwencji kryzysowych - traumatyczne sytuacje życiowe, rodzinne, sytuacje kryzysowe (stres) w pracy,
- konsultacje dla rodziców dorastających młodych ludzi,
- terapię indywidualną młodzieży od 12 r.ż - problemy adaptacyjne, interpersonalne, zachowania agresywne (pierwszą sesję poprzedza spotkanie konsultacyjne z rodzicem/rodzicami, bez dziecka. Od 16 r.ż młodzi ludzie mogą za zgodą opiekuna zgłaszać się sami na pierwszą konsultację).
Od 2007 r. kieruje zespołem Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.
Jest współautorką Programu Zajęć Terapeutyczno-Edukacyjnych dla Mężczyzn Stosujących Przemoc oraz cyklu edukacyjnego dla terapeutów z zakresu pierwszego kontaktu ze sprawcami przemocy domowej.
Ukończone szkolenia:
- Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia
- Oduczanie agresji i przemocy wg modelu Duluth
- Trening Zastępowania Agresji (TZA-ART)
- Terapia ofiar i sprawców przemocy - Polski Instytut Ericksonowski
- Krótkoterminowa terapia rodzin - Polski Instytut Ericksonowski
- Warsztaty i seminaria z zakresu psychopatologii nerwic, psychoz i zaburzeń osobowości w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW
- Rozwój Umiejętności Życiowych – Fundacja C.E.L
- Diagnoza i interwencja wobec osób nadużywających alkoholu (AUDIT)
- Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów – kurs doskonalący CMKP
- Seksuologia sądowa – kurs doskonalący CMKP
Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii związana od 2008 r.

Marcin Koczyk

m.koczyk   Psychoterapeuta, psycholog

Psycholog. Ukończył kompleksowe szkolenia specjalistyczne z zakresu terapii rodzin oraz psychoprofilaktyki i interwencji kryzysowej. Jest członkiem kandydującym Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od kilkunastu lat. Pracował w publicznych, pozarządowych i prywatnych ośrodkach terapeutycznych. Jego pacjentami są osoby przeżywające problemy w relacjach z bliskimi oraz związane ze stanami depresyjnymi, nerwicą, zaburzeniami osobowości lub zainteresowane rozwojem własnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje dla par. Pracuje głównie w oparciu o podstawy teoretyczne i techniki terapeutyczne wywodzące się z nurtów psychodynamicznego i analitycznego.

Tomasz Mieszkowski

 

Tomasz Mieszkowski, psycholog i psychoterapeuta

 

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył 4 letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

 

Członek Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

 

Od ponad 10 lat zajmuje się pomocą psychologiczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia, oraz psychoterapię par. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

 

Pomaga osobom, które:

 

- doświadczają, bądź doświadczały przemocy,

- cierpią z powodu depresji lub lęku,

- przeżywają kryzys życiowy,

- czują się zagubione i utraciły poczucie sensu i celu w życiu,

- przeżywają trudności w ważnych dla siebie relacjach.

 

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej, a szczególnie bliskie jest mu podejście terapii skoncentrowanej na osobie Carla Rogersa. Korzysta też z podejścia skoncentrowanego na emocjach (EFT, Emotion Focused Therapy). Systematycznie uczestniczy w szkoleniach doskonalących warsztat pracy.

 

Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 

Tomasz Mieszkowski, psychologist, psychotherapist

 

A graduate of the Warsaw School of Social Psychology, Tomasz completed four years of psychotherapeutic training in INTRA Psychology and Education Centre (approved by Polish Psychological Association).

 

He provides counselling to adults and adolescents (over 14 years of age) dealing with:

 

- domestic violence – present or past,

- depression and anxiety,

- life crisis,

- conflicts in important interpersonal relationships,

- insecurity and lack of purpose in life.

 

He has 10 years of experience in the field of psychological help and counselling and works with individuals, pairs and groups. In his work, Tomasz combines Carl Rogers’s client-centered approach and Emotion-focused Therapy (EFT).

dr n. med. Robert Roczeń

rroczen.jpg  Lekarz

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1986 r., a specjalizację z anestezjologii w 1991 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej.

W 2005 roku został doktorem nauk medycznych, doktorską dysertację pod tytułem „Na pograniczu życia” w 2007 roku opublikowało wydawnictwo Semper. Jest również doktorantem na Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W 2010 roku ukończył Kurs Terapii Sandplay organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, w 2011 Kurs Psychologii Analitycznej organizowany przez PTPA i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej przy współpracy z International Association for Analytical Psychology.

Od 2008 roku jest związany z Centrum Psychoprofilkatyki Psychomedica w Warszawie.

Jest autorem wielu krajowych publikacji w dziedzinie filozofii, filozofii medycyny, bioetyki, psychoanalizy.

Jest członkiem założycielem
Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (http://analizajungowska.pl/; http://analizajungowska.pl/o-towarzystwie/rekomendowani-terapeuci/) i Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii (www.dramaterapia.pl)
członkiem Stowarzyszenia Sinthome Grupy Psychoanalizy Lacanowskiej  i Szkoły Formowania się Psychoanalityka (http://www.sinthome.pl/; http://sinthome.pl/gabinety.php)
Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (http://www.ptb.org.pl/lista.html).

 

Magdalena Sowińska

 

Magdalena Sowińska

 

Psychoterapeutka z certyfikatem potwierdzającym wiedzę i kompetencje w zakresie psychoterapii Gestalt wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (członek European Association for Gestalt Therapy i pełni funkcję National Organization for Gestalt Therapy EAGT).

 

Absolwentka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W ramach przygotowania do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Gestalt odbyła roczne szkolenie Vademecum Gestalt w Synapsis w Warszawie. Ukończyła czteroletnią Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

 

Od ponad 20 lat pracuje w kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej:

 

- które czują się samotne,

- przeżywają trudności w relacjach międzyludzkich,

- nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych,

- towarzyszą im objawy psychosomatyczne,

- przeżywają lęk i poczucie straty.

 

Towarzyszy osobom pragnącym rozwijać swoje możliwości poprzez głębsze poznanie siebie.

 

Ma doświadczenie pracy z osobami w depresji, z zaburzeniami osobowości; osobami, które doświadczyły lub doświadczają przemocy, współuzależnionymi i DDA.

 

Pracuje pod stałą superwizją licencjonowanego superwizora Instytutu Terapii Gestalt.

Anna Szymanowska

annaszymanowska   Dramaterapeuta
Dyplom Dramaterapii uzyskała w 2006 r. na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Zajmuje się psychoterapią grupową i indywidualną z użyciem nowatorskiej metody dramy. Od 2007 r. prowadzi zajęcia z zakresu Dramaterapii dla studentów psychologii na UKSW w Warszawie.
Należy do Brytyjskiego Towarzystwa Dramaterapeutów. Jest jedynym certyfikowanym dramaterapeutą w Polsce. Prowadzi terapię także w języku angielskim.
Więcej informacji na Dramaterapia

Barbara Teodorczyk

bteodorczyk   Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w placówkach służby zdrowia i szkolnictwa.
Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową dla dorosłych. Przyjmuje też osoby do terapii krótkoterminowej oraz interwencji kryzysowej. Posiada certyfikaty:Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej 79/2008, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii 4/2000, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 132/1994. Psychoterapią zajmuje się od czasu studiów (staż w poradni seksuologicznej), pracowała stosując reguły behavioralno-poznawcze, gestalt, myślenia systemowego, terapii psychodynamicznej. Prowadziła grupy interpersonalne i rozwojowe, warsztaty psychoedukacyjne, coaching indywidualny.
Obecnie pracuje w oparciu o teorie psychoanalityczne.