Tag: poczucie winy


Zaburzenia osobowości: osobowość bierno-agresywna (negatywistyczna)

Kategoria osobowości negatywistycznej znajduje się poza oficjalnymi kryteriami klasyfikacji zaburzeń psychicznych – zarówno specjaliści z Europy jak i ze Stanów Zjednoczonych uznali ją za wymagającą dalszych badań. Wygląda jednak na to, że wielu z nich rozpoznaje u pacjentów spójny wzorzec patologicznych zachowań, przejawiających się przede wszystkim bierną agresją.

Czytaj całość…