grupa-wsparcia

Terapia grupowa

Dramaterapia – grupa rozwoju osobowości
Na czym polega terapia?
Cały proces zakłada przemianę negatywnych doświadczeń, pogłębienie i poprawę komunikacji z samym sobą oraz otoczeniem, a także otwarcie na nowe perspektywy. Uczy także efektywnych sposobów radzenia sobie z problemami. Struktura zajęć została tak opracowana, aby uczestnik mógł wyrazić siebie, używając werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji. Uczestnictwo w procesie może pomóc rozwinąć nieznane dotąd umiejętności, a tym samym poprawić wiarę we własne siły.
Dramaterapia jako metoda.
Posługiwanie się dramą nie jest umiejętnością wyuczoną lecz cechą wrodzoną. Wykorzystuje się tu naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role. Dlatego też od uczestników nie oczekuje się specjalnych predyspozycji. Każdy może znaleźć tu swoje miejsce nie obawiając się porażki czy niezrozumienia. Swoje uczucia można wyrażać w sposób nie bezpośredni i nie tylko poprzez słowa. Do tego celu służyć mogą baśnie, wybrane opowiadania, improwizacja, odgrywanie ról, pantomima, różnorodne gry i zabawy kontaktowe. Czasem łatwiej mówić o dręczących nas problemach wykorzystując na przykład postać bohatera znanej baśni. Wówczas możliwość przemiany w kogoś innego (wejście w rolę) może dać nam większą swobodę wyrażania siebie.
Sesja terapeutyczna trwa 90 min