uzgodniona usluga

Zakres usług

logo-22x22   Depresja 

 

logo-22x22  Stany lękowe 

 

 logo-22x22  Bezsenność 

 

logo-22x22   Zaburzenia dwubiegunowe

 

logo-22x22     Schizofrenia 

 

logo-22x22     Uzależnienia 

 

logo-22x22     Zaburzenia jedzenia 

 

logo-22x22     Zaburzenia osobowości 

 

logo-22x22     Zaburzenia psychosomatyczne 

 

logo-22x22     Problemy związane ze stresem